HIP CMiF77S on Cloud เครื่องสแกนลายใบหน้า นิ้วมือ ทาบบัตรส่งบันทึกเวลาทำงานเข้า Line ดึงข้อมูลผ่าน Internet หรือ WiFi ได้

฿ 6,900
มีสินค้าในสต็อก


โทร. 063 8419 593

ส่วนประกอบของระบบ Access Control

access control นั้นจะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ใช้ในการควบคุม ทั้งทางด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่นำมาใช้ ซึ่งต่างกันไปตามความต้องการ โดยหลักแล้ว จะประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้​

1 สิ่งที่ใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ credential เช่น บัตรผ่าน, คีย์การ์ด, ลายนิ้ว, ม่านตา, ฝามือ, โทรศัพท์มือถือ, คีย์เท็ก, และรหัสผ่าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจถูกรวมอยู่ในระบบรักษาความปลอดภัย หรือการควบควมการเข้า-ออก ในระบบเดียว หรือใช้งานบางฟังค์ชั่นก็ได้ เช่น ระบบอาจรองรับ แค่ คีย์การ์ด, ลายนิ้วมือ, และรหัสผ่าน เท่านั้นก็ได้

2.Reader Terminal : อุปกรณ์ในการตรวจสอบความถูกต้องการยืนยันตัวตนด้วย credentials รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การอ่านบัตร, การกดรหัส, การสแกนลายนิ้วมือ หรือใบหน้า เป็นต้น ต่อมาคืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับติดตั้งตามจุดผ่านเข้าออก ในตัวอย่างนี้ จะเป็นในรูปแบบประตู แต่อย่างไรก็ตามอุปกรณ์เหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นประเป็นประตูหมุน turnstile หรือ ไม้กั้นรถยนต์ ก็สามารถทำได้เช่นกัน​

เครื่องอ่านบัตร hid access control signo เครื่องอ่านบัตร hid access control iclass reader เครื่องอ่านบัตร hid access control multiclass se readerเครื่องอ่านบัตร hid access control proximity readerเครื่องสแกนนิ้วมือ hid

Locking device (อุปกรณ์ล๊อคแบบต่างๆ)

อุปกรณ์ทำหน้าที่ในการล๊อค หรือปลดล๊อคกลอนในรูปแบบต่างๆ เช่น กลอนแม่เหล็ก, dropbolt เป็นต้น โดยทั่วไปทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำ 12 – 24V DC มีรูปแบบการล๊อคประตู สองรูปแบบคือ

 • Fail-Safe : อุปกรณ์ทำการปลดล๊อคเมื่อมีการตัดไฟ

 • Fail-Secure : อุปกรณ์ล๊อค เมื่อไม่มีกระแสไฟ

สำหรับระบบ access control ทั่วไปจะนิยมใช้ในรูปแบบ fail-safe คือเมื่อมีการตัดไฟ ประตูจะปลดล๊อค

Request to Exit Device (อุปกรณ์ปลดล๊อคเพื่อเปิดประตู)

ทำหน้าที่ปลดล๊อคกลอน หรืออุปกรณ์ล๊อคประตูจากทางฝั่งด้านใน (secured side) โดยทั่วไปอาจจะเรียกว่า exit button ในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบปุ่มกด และแบบไร้สัมผัส รวมถึงอุปกรณ์ปลดล๊อคประตูฉุกเฉิน (emergency break glass) ซึ่งจำเป็นต้องมีตามมาตรฐานความปลอดภัย

Door Sensor (เซ็นเซอร์สถานะประตูเปิด/ปิด)

​อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่บอกสถานะการเปิด หรือปิดของประตูแบบ real-time บางกรณีอาจจะเรียกว่า Door Position Switch (DPS) หรือ Door Switch Magnet (DSM) ซึ่งทำการเชื่อมต่อโดยตรงไปยัง controller

Controller ในระบบ access control เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของตำแหน่งเข้าออกแต่ละตำแหน่งเข้าด้วยกัน และทำหน้าที่กำหนดคำสั่งการทำงานของอุปกรณ์เหล่านั้น เช่น ปลดล๊อคกลอนแม่เหล็ก หรือสั่งให้ล๊อคกลอนแม่เหล็ก ซึ่งอาจจะเป็นการรับคำสั่งจากซอตฟ์แวร์การจัดการ หรือเป็นการตัดสินใจเองตามคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในตัว controller นั้นเอง

สรุปหลักการทำงานของ Access control

ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น อุปกรณ์ controller หรือแผงควบคุม ก็จะเปรียบเสมือนหัวใจ ที่มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และในส่วนของ Management Software (ชุดโปรแกรมที่ทำหน้าที่สั่งการทำงานไปยังส่วนต่างๆ) ก็จะเปรียบเสมือนมันสมองที่ทำหน้าที่คิด ประมวลผล และจดจำสิ่งต่างๆ หน้าที่โดยทั่วไปของ Management Software คือ​

 • Controller Configuration: กำหนดค่าการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่าง Server และ Controller

 • Door Configuration: ระบุว่าส่วนประกอบต่างๆของประตู, เช่นระยะเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ที่สามารถเข้าและออกหลังจากการยืนยันตัวตน หรือหลังจากระบบไม่มีไฟเลี้ยงเป็นต้น

 • Reader Configuration: เครื่องอ่านบัตรเป็นประเภทไหน มี keypad หรือไม่, กำหนดการทำงานของ beeper ด้วย PACS หรือไม่ เป็นต้น

 • Access Group Configuration: นโยบายด้านความปลอดภัย ซึ่งกำหนดสิทธ์การเข้ถึงส่วนต่างๆ ตามลำดับความสำคัญ เช่น กำหนดพื้นที่และเวลาผ่านเข้าออก ตามตำแหน่ง/หน้าที่ของผู้ถือบัตร เป็นต้น

 • Schedules: กำหนดกลุ่มเวลาและตารางวันหยุดต่างๆ

 • Cardholder Data: ผู้ถือบัตรจะได้รับบัตรที่มีการระบุหมายเลขและรหัส อยู่บนตัวบัตร ซึ่งข้อมูลนี้จะผู้กติดอยู่กับ ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ซึ่งจะถูกเก็บอยู่ที่ใว้ที่ database บน Server อีกทีหนึ่ง

 • Operator Configuration: ผู้ที่มีสิทธิ์ในกำหนดและแก้ไขระบบ ได้ตามความจำเป็น หรือปรับตามความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น System Admin, Operator, เป็นต้น

ที่ใหนบ้างที่ต้องใช้ Acess Control

หากคุณสักเกตุดูรอบๆ ตัวคุณ คุณจะเห็นระบบ Access control ถูกใช้งานอย่างทั่วไป ซึ่งอาจเป็นทั้งระบบที่ทำงานแบบอนาล็อคดั้งเดิม เช่น การใช้กุญแจล๊อค โดยคนที่มีกุญแจเท่านั้นจึงจะเปิดประตูได้, การขาย/แจกบัตรเข้าชมกีฬาที่ต้องมีการขอตรวจบัตรก่อนจึงจะเข้าได้, การใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งาน application หรือประตูดิจิตอล เป็นต้น จะเห็นได้ว่าเป็นการควบคุมการอนุญาตผ่านเข้า-ออกในหลายรูปแบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นระบบ access control ทั้งสิ้น 

แต่ถ้าหากกล่าวถึงระบบ access control แบบอัตโนมัติ สำหรับอาคาร สำนักงาน พื้นที่ที่มีประตู หรือจุดคัดกรองบุคคล องค์ประกอบของระบบอาจแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ และในราคาที่เหมาะสมกับความต้องการถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ เพื่อเป็นการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร รวมถึงเป็นส่วนสำคัญในระบบรักษาความปลอดภัยอีกด้วย​

เราคือผู้ให้บริการระบบรักษาความปลอดภัยด้วยระบบไอที หรือเทคโนโลยี่ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดการสั่งต่างๆ ได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว รับรู้การทำงานของสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นใครเปิดประตูบ้าน หน้าต่างถูกเปิดทั้งใว้หรือไม่ ระบบบ้านอัจฉริยะ เขียนโปรแกรมสั่งงาน Controller ด้วยภาษา C++ และ Micro python เพี่อให้งานของคุณดูเรียบหรูไม่เหมือนใคร รวมไปถึงระบบกันขโมยแจ้งเตือนคุณ ทันที่แม้คุณไม่อยู่บ้าน

รายละเอียดการให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ: เกาะสมุย พงัน

ค่าสำรวจ : 1000

ค่าบริการขั้นต่ำ : เริ่มต้น 5000 

รับประกันการติดตั้ง 1 ปี (ฟรีค่าบำรุงรักษา), หากไม่ต้องการเสียค่าบริการดูหน้างาน สามารถส่งข้อมูลแบบละเอียดผ่านทางไลน์มาที่ Line:samuifix โทร.081 476 0847

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ลูกค้าแจ้งความต้องการในการใช้บริการ และสถานที่ติดตั้งให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดแพคเกจเบื้องต้น
 • ชำระค่าสำรวจ และ อนุมัติใบเสนอราคาค่าดำเนินการทั้งหมด หลังเจ้าหน้าที่สำรวจหน้างาน
 • ชำระเงินตามใบเสนอราคา และนัดหมายติดตั้ง
 • ทีม เข้าติดตั้ง และ ดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานรัฐ

เช็คลิสต์เพื่อตรวจสอบว่าคุณเหมาะสำหรับ Access Control หรือไม่ หากคุณเข้าเงื่อนไขข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเข้าข่าย

 1. ต้องการความปลอดภัยในการเข้า-ออก สถานที่
 2. มีพื้นที่ ที่ต้องการจำกัดคนบุคคนเข้า ออก
 3. มีห้องที่มีข้อมูลสำคัญ
 4. ต้องการความปลอดภัยด้านชีวิต และทรัพย์สิน

สินค้าและบริการเบื้องต้น อุปกรณ์ต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมหน้างาน

No reviews found!

No comments found for this product. Be the first to comment!

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา