จำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เกาะสมุย โดยสมุยฟิกซ์

ระบบนี้ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากนั้นใช้ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Inverter) แปลงไฟฟ้า DC ให้เป็นไฟฟ้า AC เพื่อจ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือส่งขายให้กับการไฟฟ้า

วงจรหลักๆ ในระบบนี้ประกอบด้วย:

 • แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar PV): ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า DC
 • ตัวควบคุมการชาร์จแบบติดตามจุดสูงสุดกำลัง (MPPT): ทำหน้าที่ปรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่หรือตัวแปลงไฟฟ้า
 • แบตเตอรี่: เก็บไฟฟ้าไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์
 • ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ (Inverter): แปลงไฟฟ้า DC จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์หรือแบตเตอรี่ให้เป็นไฟฟ้า AC
 • ตู้ควบคุม (Grid Tie Inverter): ควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด ป้องกันการจ่ายไฟกลับไปยังระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
 • มิเตอร์ไฟ: วัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตและใช้

การทำงานของวงจรมีดังนี้:

 1. แสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
 2. แผงเซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า DC
 3. ไฟฟ้า DC จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะไหลผ่านตัวควบคุม MPPT
 4. ตัวควบคุม MPPT ปรับแรงดันและกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับแบตเตอรี่หรือตัวแปลงไฟฟ้า
 5. ไฟฟ้า DC จะไหลไปเก็บในแบตเตอรี่
 6. เมื่อต้องการใช้ไฟฟ้า ตัวควบคุม MPPT จะจ่ายไฟ DC ไปยังตัวแปลงไฟฟ้า
 7. ตัวแปลงไฟฟ้าแปลงไฟฟ้า DC ให้เป็นไฟฟ้า AC
 8. ไฟฟ้า AC จ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน หรือส่งขายให้กับการไฟฟ้า
 9. ตู้ควบคุม (Grid Tie Inverter) ควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด ป้องกันการจ่ายไฟกลับไปยังระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
 10. มิเตอร์ไฟวัดปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตและใช้

ข้อดีของระบบ Solar PV แบบ Grid-Tie:

 • ประหยัดค่าไฟฟ้า
 • ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 • เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน
 • ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า

ข้อเสียของระบบ Solar PV แบบ Grid-Tie:

 • ราคาสูง
 • ต้องการพื้นที่ติดตั้ง
 • มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 • ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

สรุป:

ระบบ Solar PV แบบ Grid-Tie เป็นระบบที่ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน อย่างไรก็ตาม ระบบนี้มีราคาสูง ต้องการพื้นที่ติดตั้ง และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Additionally, the system is dependent on weather conditions.

จำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เกาะสมุย โดยสมุยฟิกซ์

แสงแดดอันจ้าจรัสของเกาะสมุย นอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายแล้ว พลังงานจากแสงอาทิตย์นี้ ยังเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่า ระบบโซล่าเซลล์ กลายเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้เจ้าของบ้านและธุรกิจบนเกาะสมุย ประหยัดค่าไฟฟ้า ลดการใช้พลังงาน และหันมาใช้พลังงานสะอาด บทความนี้ จะพาคุณไปรู้จักระบบโซล่าเซลล์ พร้อมแนะนำบริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เกาะสมุย โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญอย่าง สมุยฟิกซ์

ระบบโซล่าเซลล์คืออะไร

ระบบโซล่าเซลล์ หรือ โซลาร์เซลล์ เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์ ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการของ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งทำจากวัสดุ semiconducteur เช่น ซิลิคอน เมื่อแสงอาทิตย์กระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น ระบบโซล่าเซลล์ ประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ (สำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่) และอุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ

ระบบโซล่าเซลล์มีกี่ประเภท

ระบบโซล่าเซลล์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

 • ระบบโซล่าเซลล์แบบ On-Grid เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า เหมาะสำหรับใช้งานในเวลากลางวัน ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกส่งเข้าระบบไฟฟ้า และสามารถเบิกไฟฟ้าคืนจากการไฟฟ้าในเวลากลางคืน
 • ระบบโซล่าเซลล์แบบ Off-Grid ไม่เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกล ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในเวลากลางคืน

ข้อดีของการใช้ระบบโซล่าเซลล์

 • ประหยัดค่าไฟฟ้า ระบบโซล่าเซลล์ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว
 • พลังงานสะอาด ระบบโซล่าเซลล์ เป็นพลังงานหมุนเวียน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • อายุการใช้งานยาวนาน แผงโซล่าเซลล์ มีอายุการใช้งานยาวนาน 25 ปีขึ้นไป
 • **ลดการพึ่งพาพลังงาน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา