การทำงานของระบบปั๊มน้ำไฟฟ้าเฟสเดียวพร้อมสวิทช์ลูกลอย

การทำงานของระบบปั๊มน้ำไฟฟ้าเฟสเดียวพร้อมสวิทช์ลูกลอย
การทำงานของระบบปั๊มน้ำไฟฟ้าเฟสเดียวพร้อมสวิทช์ลูกลอย

ระบบปั๊มน้ำไฟฟ้าเฟสเดียวพร้อมสวิทช์ลูกลอยเป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำโดยอัตโนมัติ โดยใช้สวิทช์ลูกลอยเพื่อตรวจจับระดับน้ำในถังเก็บน้ำ เมื่อระดับน้ำในถังเก็บน้ำสูงขึ้น สวิทช์ลูกลอยจะทำงานและส่งสัญญาณไปยังคอนแทคเตอร์เพื่อปิดปั๊มน้ำ เมื่อระดับน้ำในถังเก็บน้ำลดลง สวิทช์ลูกลอยจะหยุดทำงานและส่งสัญญาณไปยังคอนแทคเตอร์เพื่อเปิดปั๊มน้ำ

ส่วนประกอบของระบบ

 • ปั๊มน้ำไฟฟ้าเฟสเดียว: เป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเฟสเดียวในการขับเคลื่อนใบพัดเพื่อสูบน้ำ
 • สวิทช์ลูกลอย: เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับระดับน้ำในถังเก็บน้ำ เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นหรือต่ำลง สวิทช์ลูกลอยจะทำงานและส่งสัญญาณไปยังคอนแทคเตอร์
 • คอนแทคเตอร์: เป็นอุปกรณ์สวิตช์ไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ เมื่อสวิทช์ลูกลอยส่งสัญญาณไปยังคอนแทคเตอร์ คอนแทคเตอร์จะเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าของปั๊มน้ำ
 • เบรกเกอร์แม่เหล็กสองขั้ว (MCB): เป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเกินพิกัดที่ใช้ตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหากกระแสไฟฟ้าเกินค่าที่กำหนด
 • สายไฟ: เป็นสายที่ใช้ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ
 • ถังเก็บน้ำ: เป็นถังที่ใช้เก็บน้ำ

การทำงานของระบบ

 1. เมื่อเปิด MCB กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านคอนแทคเตอร์และปั๊มน้ำ
 2. ปั๊มน้ำจะเริ่มทำงานและสูบน้ำไปยังถังเก็บน้ำ
 3. เมื่อระดับน้ำในถังเก็บน้ำสูงขึ้น สวิทช์ลูกลอยจะทำงานและส่งสัญญาณไปยังคอนแทคเตอร์
 4. คอนแทคเตอร์จะปิดวงจรไฟฟ้าของปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำจะหยุดทำงาน
 5. น้ำในถังเก็บน้ำจะค่อยๆ ไหลออก
 6. เมื่อระดับน้ำในถังเก็บน้ำลดลง สวิทช์ลูกลอยจะหยุดทำงานและส่งสัญญาณไปยังคอนแทคเตอร์
 7. คอนแทคเตอร์จะเปิดวงจรไฟฟ้าของปั๊มน้ำ ปั๊มน้ำจะเริ่มทำงานอีกครั้ง

ข้อดีของระบบ

 • ระบบนี้ทำงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้การควบคุมด้วยมือ
 • ระบบนี้ช่วยประหยัดน้ำและพลังงาน
 • ระบบนี้ป้องกันปั๊มน้ำทำงานแห้ง
 • ระบบนี้ใช้งานง่ายและบำรุงรักษาง่าย

ข้อเสียของระบบ

 • ระบบนี้มีราคาค่อนข้างแพง
 • ระบบนี้อาจไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีไฟฟ้าดับบ่อย
 • ระบบนี้อาจไม่เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่ที่มีน้ำสกปรก

การประยุกต์ใช้งาน

ระบบปั๊มน้ำไฟฟ้าเฟสเดียวพร้อมสวิทช์ลูกลอยสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น

 • บ้านเรือน
 • อาคารพาณิชย์
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • ฟาร์ม
 • สวน

คำอธิบายเพิ่มเติม

 • ในภาพ สวิทช์ลูกลอยจะติดตั้งอยู่ด้านข้างของถังเก็บน้ำ สวิทช์ลูกลอยจะเชื่อมต่อกับคอนแทคเตอร์ด้วยสายไฟ
 • คอนแทคเตอร์จะติดตั้งอยู่บน DIN rail
 • MCB จะติดตั้งอยู่บนตู้ควบคุมไฟฟ้า
 • สายไฟจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบผ่านขั้วต่อสายไฟ

สรุป

ระบบปั๊มน้ำไฟฟ้าเฟสเดียวพร้อมสวิทช์ลูกลอยเป็นระบบไฟฟ้าที่ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำโดยอัตโนมัติ ระบบนี้ทำงานโดยใช้สวิท