การรับประกันและเคลมสินค้า

การรับประกันและเคลมสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันทั่วไป
1. ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของ บริษัท สมุยฟิกซ์ จะได้รับการรับประกันในกรณีที่ อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการ ผลิตเท่านั้น
2. ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินหรือใบ รับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐาน แสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์
3. เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการ ติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่ เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้า พื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุที่เป็นฉนวน ภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
4. บริษัท วีนิก กรุ๊ป จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมและบริการเครื่องนอกประกัน ตามอาการเสียต่างๆถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นๆไม่ถูกตรวจพบก็ตาม

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน
1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสมและความผิดพลาด หรือความประมาทซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
2. อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำของ เหลวหรืออาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์ หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
3. การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือรอยเปรอะเปื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ
4. รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
5. การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
6. ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จัดจำหน่าย
7. หมายเลขเครื่องของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

การเคลมสินค้า
ลูกค้าที่ต้องการเคลมสินค้า โดยแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และ Serial Number เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันก่อน จากนั้นสามารถส่งเคลมสินค้าด้วยตัวเอง หรือส่งสินค้าไปรษณีย์มาได้ที่:

บริษัท สมุยฟิกซ์
31/17 หมู่ 2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี 84330

Tel: 081 476 0847
Email: [email protected]

วันทำการ: จันทร์-เสาร์
เวลาทำการปกติ: 08.30-17.30 (เสาร์ 08.30-12.00)

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเคลมสินค้ากับเรา

โทรติดต่อ, Email, หรือแจ้งเคลมสินค้าผ่านเว็บไซต์ พร้อมแจ้งรายละเอียดสินค้าและอาการเสีย

แพ็คสินค้าส่งกลับมาที่แผนก Claim & Service

รอรับสินค้าจากเรา

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา