ล้าง บ่อน้ำ คอนโด เกาะสมุย: รักษาแหล่งน้ำ สะอาด ปลอดภัย

฿ 1,500
มีสินค้าในสต็อก


โทร. 063 8419 593

ล้าง บ่อน้ำ คอนโด เกาะสมุย: รักษาแหล่งน้ำ สะอาด ปลอดภัย

น้ำสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการใช้ชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคอนโดมิเนียมที่มีผู้อาศัยอยู่หนาแน่น การดูแลรักษาคุณภาพน้ำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ บ่อน้ำคอนโด ทำหน้าที่กักเก็บน้ำดิบก่อนที่จะส่งต่อไปยังถังพักน้ำ เพื่อผ่านกระบวนการกรอง ฆ่าเชื้อ แล้วนำไปใช้งานภายในอาคาร ดังนั้น การดูแลความสะอาดของบ่อน้ำคอนโดอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

ความสำคัญของการล้างบ่อน้ำคอนโด

บ่อน้ำคอนโดที่ไม่ได้รับการล้างอย่างสม่ำเสมอ อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพต่อผู้อาศัยได้ เนื่องจากเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรก ตะกอน และเชื้อโรคต่างๆ เช่น

 • ตะกอน: ตะกอนที่สะสมอยู่ก้นบ่อ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบกรองน้ำ ทำให้คุณภาพน้ำลดลง
 • เชื้อโรค: บ่อน้ำที่ไม่ได้รับการฆ่าเชื้อโรค อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแบคทีเรีย ไวรัส และพยาธิ ซึ่งก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง และโรคทางเดินหายใจได้

วิธีการล้างบ่อน้ำคอนโด

การล้างบ่อน้ำคอนโด ควรดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมักเป็นบริษัทที่ได้รับใบรับรองจากกรมอนามัย โดยทั่วไป ขั้นตอนการล้างบ่อน้ำคอนโด แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้

ขั้นตอนเตรียมการ

 • การแจ้งนิติบุคคลคอนโด: ก่อนดำเนินการล้างบ่อน้ำ ควรแจ้งให้ทางนิติบุคคลคอนโดทราบ เพื่อประสานงานกับผู้อาศัย และเตรียมความพร้อมในการหยุดใช้น้ำ โดยแจ้งกำหนดการล่วงหน้า
 • เตรียมอุปกรณ์: บริษัทผู้รับบริการล้างบ่อน้ำ จะมีอุปกรณ์เฉพาะทางมาดำเนินการ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องฉีดน้ำแรงดัน สารเคมีฆ่าเชื้อโรค และชุดป้องกัน

ขั้นตอนการล้าง

 • การสูบน้ำออกจากบ่อ: บริษัทผู้รับบริการจะทำการสูบน้ำออกจากบ่อทั้งหมด เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ทั่วถึง
 • การกำจัดตะกอนและสิ่งสกปรก: เจ้าหน้าที่จะทำการกำจัดตะกอน เศษใบไม้ และสิ่งสกปรกต่างๆ ที่อยู่ก้นบ่อ โดยอาจใช้เครื่องมือ หรือเครื่องฉีดน้ำแรงดัน
 • การฆ่าเชื้อโรคในบ่อน้ำ: หลังจากกำจัดตะกอนเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะทำการฆ่าเชื้อโรคในบ่อน้ำ โดยใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข
 • การเติมน้ำใหม่: หลังจากฆ่าเชื้อโรคเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะทำการเติมน้ำใหม่เข้าไปในบ่อ โดยน้ำที่เติมควรเป็นน้ำประปา ที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐาน

ค่าล้างบ่อพักน้ำเสียคอนโด เกาะสมุย

ค่าล้างบ่อพักน้ำเสียคอนโดบนเกาะสมุยจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น:

ขนาดของบ่อพักน้ำเสีย: บ่อพักน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่ ย่อมมีค่าล้างมากกว่าบ่อพักน้ำเสียที่มีขนาดเล็ก ความถี่ในการล้าง: บ่อพักน้ำเสียที่ล้างบ่อย ย่อมมีค่าล้างน้อยกว่าบ่อพักน้ำเสียที่ล้างไม่บ่อย สภาพของบ่อพักน้ำเสีย: บ่อพักน้ำเสียที่มีสภาพดี ย่อมมีค่าล้างน้อยกว่าบ่อพักน้ำเสียที่มีสภาพไม่ดี ประเภทของบริการล้าง: บริการล้างแบบเต็มรูปแบบ ย่อมมีค่าล้างมากกว่าบริการล้างแบบพื้นฐาน

โดยทั่วไปแล้ว ค่าล้างบ่อพักน้ำเสียคอนโดบนเกาะสมุยจะอยู่ ระหว่าง 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท

ปัจจัยเพิ่มเติม:

 • ค่าเดินทาง: หากบริษัทล้างบ่อพักน้ำเสียอยู่ไกลจากคอนโดของคุณ อาจจะมีค่าเดินทางเพิ่มเติม
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: อาจจะมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมการกำจัดน้ำเสีย

วิธีการหาบริษัทล้างบ่อพักน้ำเสีย:

 • ถามนิติบุคคลคอนโดของคุณ: นิติบุคคลคอนโดของคุณอาจจะมีบริษัทล้างบ่อพักน้ำเสียที่แนะนำ
 • ค้นหาทางออนไลน์: คุณสามารถค้นหาบริษัทล้างบ่อพักน้ำเสียบนเกาะสมุยทางออนไลน์
 • ขอใบเสนอราคาจากบริษัทต่างๆ: ขอใบเสนอราคาจากบริษัทต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบราคา

บริษัทล้างบ่อพักน้ำเสียบนเกาะสมุย:

 • บริษัท ซีเอชเค สตรัคเจอร์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด

คำแนะนำ:

 • เลือกบริษัทที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • เลือกบริษัทที่มีประสบการณ์
 • เลือกบริษัทที่มีทีมงานมืออาชีพ
 • เลือกบริษัทที่มีราคาที่เหมาะสม

หมายเหตุ:

 • ราคาที่ระบุในนี้เป็นเพียงราคาโดยประมาณ ราคาจริงอาจแตกต่างกันไป
 • ข้อมูลในนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับบริษัทล้างบ่อพักน้ำเสียโดยตรง

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการดูแลบ่อน้ำคอนโด

 • ควรล้างบ่อน้ำคอนโดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง: หรือบ่อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้ำ และสภาพแวดล้อมของคอนโด
 • ตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ: ควรตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ确保ว่าน้ำที่ใช้ในคอนโดมีคุณภาพดี และปลอดภัยต่อผู้อาศัย
 • ดูแลรักษาระบบกรองน้ำ: ควรตรวจสอบ และทำความสะอาดระบบกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ระบบกรองน้ำทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เก็บขยะให้เรียบร้อย: ไม่ควรทิ้งขยะลงในบ่อน้ำ เพื่อป้องกันการสะสมของตะกอน และสิ่งสกปรก

ข้อสรุป

การล้างบ่อน้ำคอนโดอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาความสะอาด และป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับผู้อาศัย ควรเลือกใช้บริการบริษัทล้างบ่อน้ำที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับใบรับรองจากกรมอนามัย เพื่อมั่นใจว่าบ่อน้ำจะได้รับการล้างอย่างถูกวิธี และปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย

 1. การล้างบ่อน้ำคอนโดใช้เวลานานแค่ไหน?

โดยทั่วไป การล้างบ่อน้ำคอนโดใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อ และจำนวนตะกอนที่สะสมอยู่

 1. การล้างบ่อน้ำคอนโดมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการล้างบ่อน้ำคอนโด ขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อ และวิธีการล้าง โดยทั่วไป ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาท

 1. การล้างบ่อน้ำคอนโดจะส่งผลต่อการใช้น้ำของผู้อาศัยหรือไม่?

การล้างบ่อน้ำคอนโด จะส่งผลต่อการใช้น้ำของผู้อาศัย โดยจะต้องหยุดใช้น้ำชั่วคราว ประมาณ 1-2 วัน

 1. มีวิธีป้องกันไม่ให้บ่อน้ำคอนโดสกปรกเร็วหรือไม่?

มีหลายวิธีที่สามารถป้องกันไม่ให้บ่อน้ำคอนโดสกปรกเร็ว เช่น

 • ไม่ควรทิ้งขยะลงในบ่อน้ำ
 • ดูแลรักษาระบบกรองน้ำอย่างสม่ำเสมอ
 • ปลูกต้นไม้รอบๆ บ่อน้ำ เพื่อช่วยกรองฝุ่นละออง
 1. ควรติดต่อบริษัทล้างบ่อน้ำคอนโดได้ที่ไหน?

สามารถค้นหาบริษัทล้างบ่อน้ำคอนโดได้ทาง อินเทอร์เน็ต หรือสอบถามจากนิติบุคคลคอนโด

หมายเหตุ: บทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น แนะนำให้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ

พื้นที่ให้บริการ เกาะสมุย

No reviews found!

No comments found for this product. Be the first to comment!

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ การเรียกดูเว็บไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา